Základní škola nám. Curieových
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 30. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
4.M Akce Akce Akce Akce
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
Boučková Barbora NetH - .... SpaT - - Ramp .... - -
Hegrlík Jan - - - - Pišt - -
Hložková Lucie - KasA - - - - KouO - - - -
Kafková Barbora - - - - - - - - - - -
Malijevská Dita Poko Poko Poko Poko - - - - - - -
Mašková Helena - - - - - - -
Michálková Petra SpaT NemE NemE - - - - - - - -
Sochovská Markéta .. .. .. -
Vítková Taťána BetB Rygl Rygl KasA StaJ - NemE - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Betincová Barbora
1 supl. (VítT DVVP) Čj 6.A (Čj3)+ D-Z přespočetná hod.
Kášová Adéla
2 supl. (HloL DVVP) 6.C přespočetná hod.
4 supl. (VítT DVVP) Čj 8.B (Č1)+ Nj4p přespočetná hod.
Koubek Ondřej
6a spojeno (HloL DVVP) Pv 6.B (B1) Fy
Němcová Eva
2 supl. (Mich DVVP) Nj 9.A (Nj1) ND-3 za odpadlou
3 supl. (Mich DVVP) Nj 7.B (Nj) Nj4p za odpadlou
6a supl. (VítT DVVP) Čj 7.B (Č3)+ ND-3 za odpadlou
Netušilová Hana
1 supl. (Bouč VÝM) Čj 6.C (Čj1)+ Čj přespočetná hod.
Pištorová Radka
5a spojeno (HegJ nem) EVn 1.M+ 1.M
Pokorná Zuzana
1 supl. (Mali DVVP) M 1.Z (tř) 1.Z přespočetná hod.
2 supl. (Mali DVVP) Čj 1.Z (tř) 1.Z přespočetná hod.
3 supl. (Mali DVVP) Čj 1.Z (tř) 1.Z přespočetná hod.
4 supl. (Mali DVVP) Vtv 1.Z 1.Z přespočetná hod.
Rampich Lukáš
6a supl. (Bouč VÝM) Čj 7.B (Č2)+ Hv přespočetná hod.
Rýgl Pavel
2 spojeno (VítT DVVP) Tv 6.A (Dív) TV-G
3 spojeno (VítT DVVP) Tv 6.A (Dív) TV-G
Sochovská Markéta
3. - 5b. les.Obecný pedagogický dohled
Špásová Tereza
1 supl. (Mich DVVP) Nj 8.B (Nj2) Nj4p přespočetná hod.
4 supl. (Bouč VÝM) Čj 8.A (Č2) Čj přespočetná hod.
Šťastná Jana
5a supl. (VítT DVVP) Čj 9.B (Č1)+ 9A přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.M
5a EVn 1.M spojí Pišt (HegJ)
1.Z
1 M 1.Z supluje Poko (Mali)
2 Čj 1.Z supluje Poko (Mali)
3 Čj 1.Z supluje Poko (Mali)
4 Vtv 1.Z supluje Poko (Mali)
4.M
skup tř: 3. - 5b. les. kulturní akce
6.A
1 Čj Čj1 Čj supluje NetH (Bouč)
1 Čj Čj3 D-Z supluje BetB (VítT)
2 Tv Dív TV-G spojí Rygl (VítT)
3 Tv Dív TV-G spojí Rygl (VítT)
6.B
1 Čj Čj1 Čj supluje NetH (Bouč)
1 Čj Čj3 D-Z supluje BetB (VítT)
6a Pv B1 Fy spojí KouO (HloL)
6.C
1 Čj Čj1 Čj supluje NetH (Bouč)
1 Čj Čj3 D-Z supluje BetB (VítT)
2 supluje KasA (HloL)
7.A
6a Čj Č2 Hv supluje Ramp (Bouč)
6a Čj Č3 ND-3 supluje NemE (VítT)
7.B
3 Nj Nj Nj4p supluje NemE (Mich)
6a Čj Č2 Hv supluje Ramp (Bouč)
6a Čj Č3 ND-3 supluje NemE (VítT)
8.A
4 Čj Č1 Nj4p supluje KasA (VítT)
4 Čj Č2 Čj supluje SpaT (Bouč)
8.B
1 Nj Nj2 Nj4p supluje SpaT (Mich)
4 Čj Č1 Nj4p supluje KasA (VítT)
9.A
2 Nj Nj1 ND-3 supluje NemE (Mich)
5a Čj Č1 9A supluje StaJ (VítT)
9.B
5a Čj Č1 9A supluje StaJ (VítT)
Pedagogický dohled u třídy:
4.M
Hodina: 3. - 5b. les., Skupina: tř, Učitel: Sochovská Markéta