Základní škola nám. Curieových
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 17. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
2.Z Akce Akce
9.A Akce Akce Akce Akce Akce Akce
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
Fischerová Renata .. KorT
Hašková Martina Řezb Guev
Hložková Lucie .... .. ZamJ KouO - ..
Jůzová Kateřina Pišt JirR Mali Jano Mart
Málková Dagmar KomI KomI
Martínková Šárka ZamJ BetB - NemE KraK -
Mašátová Klára .. .. - .. .. -
Mašková Helena -
Němec Přemysl - -
Netušilová Hana - Rata .... BetB Srnc
Paleček Michal - -
Rampich Lukáš - - Řezb Guev Jano - .. - VítT VítT
Stehlíková Bassyová Iveta FisR StoP StoP
Svobodová Zuzana PexA - PexA MuM
Trefná Iveta - - - - - - <> -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
ND-1 Absc Absc Absc Absc
ND-2 Absc Absc Absc Absc
Aj1p Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Betincová Barbora
1 změna M 9.A (M1)+
2 supl. (MarŠ nem) M 8.B (M3) 9B za odpadlou
3 změna Aj 7.B (ABB)+ 9B
4 spojeno (NetH nem) Aj 6.C (ANH)+ Fj2p
Fischerová Renata
1 spojeno (Bass prac) Čj 2.Z (ND)+ 2.Z
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Gottwaldová Kristýna
6a změna Čj 9.A (Č2)+
Guevara Hernandez Gabriela Helena
4 supl. (Ramp nem) Tv 8.B (Chl) Tv-M za odpadlou
4 spojeno (Hask dop) Tv 8.B (Dív) Tv-M
Hložková Lucie
1. - 5a. les., 6a. les.Obecný pedagogický dohled
Janoušková Radka
4 spojeno (JůzK prac) EVn 3.Z+ S-2
5a spojeno (Ramp nem) Vo 8.A+ S-2
Jirmanová Radka
2 supl. (JůzK prac) Aj 3.Ž (Aj 4)+ Aj3p za odpadlou
Komárková Ivana
5b supl. (MalD lék) Vtv 3.Ž 3.Ž přespočetná hod.
6b supl. (MalD lék) Vtv 3.Ž 3.Ž přespočetná hod.
Kornoušková Tereza
4 spojeno (FisR PedD) Aj 2.Z (Aj3)+ 2.M
4 změna Aj 2.Z (Aj4)+
Koubek Ondřej
4 supl. (HloL PedD) Ch 9.B Ch přespočetná hod.
Kratochvílová Kristýna
5a supl. (MarŠ nem) M 6.C (M3)+ 9B za odpadlou
Malijevská Dita
3 spojeno (JůzK prac) M 1.Z (ND)+ 1.Z
Martínková Tereza
5a spojeno (JůzK prac) EVn 5.M+ 5.M
Mašátová Klára
1. - 5a. les., 6a. les.Obecný pedagogický dohled
Michálková Petra
6a výměna << D 8.B Nj4p z 19.4. 4. hod
Muchová Markéta
8 spojeno (SvoZ nem) Šd 4.M 4.Z
Němcová Eva
4 supl. (MarŠ nem) M 7.B (M1) 9B za odpadlou
Novotná Barbora
4 změna Aj 2.Z (Aj2)+ ND-4
Paleček Michal
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Pexa Adam
6a supl. (SvoZ nem) Šd 4.M 4.M za odpadlou
7 supl. (SvoZ nem) Šd 4.M 4.M přespočetná hod.
Pištorová Radka
1 spojeno (JůzK prac) Čj 1.Z (ND)+ 1.M
Ratajová Šárka
2 supl. (NetH nem) Aj 3.Ž (Aj5)+ ND-4 za odpadlou
Řezba Karel
3 spojeno (Ramp nem) Tv 8.B (Chl) TV-G
3 supl. (Hask dop) Tv 8.B (Dív) TV-G za odpadlou
3 odpadá F 9.A
Sellers-Zajic John
1 změna Aj 5.Z (ASJ)+ Hv
2 změna Aj 3.Ž (Aj1)+ Fj2p
4 změna Aj 2.Z (Aj1)+ 3.M
5a změna Aj 4.Z (ASJ)+ ND-4
Slavíková Monika
6a změna Čj 9.A (Č3)+
Srncová Veronika
5a spojeno (NetH nem) Aj 4.Z (Aj2)+ 4.Z
Stoklasová Pavlína
2 spojeno (Bass prac) Čj 2.Z (ND)+ 2.M
3 spojeno (Bass prac) M 2.Z (ND)+ 2.M
Vítková Taťána
6a změna Čj 9.A (Č1)+
7 spojeno (Ramp nem) Tv 6.B (Chl) TV-V
8 spojeno (Ramp nem) Tv 6.B (Chl) TV-V
Zamazal Jakub
1 supl. (MarŠ nem) M 9.B (M2mš) 9B za odpadlou
1 odpadá M 9.A (M3)
3 supl. (HloL PedD) 8.A za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.M
1 Čj ND 1.M spojí Pišt (JůzK)
3 M ND 1.Z spojí Mali (JůzK)
1.Z
1 Čj ND 1.M spojí Pišt (JůzK)
3 M ND 1.Z spojí Mali (JůzK)
1.Ž
1 Čj ND 1.M spojí Pišt (JůzK)
3 M ND 1.Z spojí Mali (JůzK)
2.M
1 Čj ND 2.Z spojí FisR (Bass)
2 Čj ND 2.M spojí StoP (Bass)
3 M ND 2.M spojí StoP (Bass)
4 Aj Aj3 2.M spojí KorT (FisR)
4 Aj Aj2 ND-4 změna NoBa
4 Aj Aj1 3.M změna Sell
2.Z
1 Čj ND 2.Z spojí FisR (Bass)
2 Čj ND 2.M spojí StoP (Bass)
3 M ND 2.M spojí StoP (Bass)
4 Aj Aj3 2.M spojí KorT (FisR)
4 Aj Aj2 ND-4 změna NoBa
4 Aj Aj1 3.M změna Sell
3. - 4. les. kulturní akce
3.M
2 Aj Aj1 Fj2p změna Sell
2 Aj Aj 4 Aj3p supluje JirR (JůzK)
2 Aj Aj5 ND-4 supluje Rata (NetH)
3.Z
2 Aj Aj1 Fj2p změna Sell
2 Aj Aj 4 Aj3p supluje JirR (JůzK)
2 Aj Aj5 ND-4 supluje Rata (NetH)
4 EVn S-2 spojí Jano (JůzK)
3.Ž
2 Aj Aj1 Fj2p změna Sell
2 Aj Aj 4 Aj3p supluje JirR (JůzK)
2 Aj Aj5 ND-4 supluje Rata (NetH)
5b Vtv 3.Ž supluje KomI (MalD)
6b Vtv 3.Ž supluje KomI (MalD)
4.M
5a Aj ASJ ND-4 změna Sell
5a Aj Aj2 4.Z spojí Srnc (NetH)
6a Šd 4.M supluje PexA (SvoZ)
7 Šd 4.M supluje PexA (SvoZ)
8 Šd 4.Z spojí MuM (SvoZ)
4.Z
5a Aj ASJ ND-4 změna Sell
5a Aj Aj2 4.Z spojí Srnc (NetH)
5.M
1 Aj ASJ Hv změna Sell
5a EVn 5.M spojí Mart (JůzK)
5.Z
1 Aj ASJ Hv změna Sell
6.A
4 Aj ANH Fj2p spojí BetB (NetH)
5a M M3 9B supluje KraK (MarŠ)
6.B
4 Aj ANH Fj2p spojí BetB (NetH)
5a M M3 9B supluje KraK (MarŠ)
7 Tv Chl TV-V spojí VítT (Ramp)
8 Tv Chl TV-V spojí VítT (Ramp)
6.C
4 Aj ANH Fj2p spojí BetB (NetH)
5a M M3 9B supluje KraK (MarŠ)
6a TřH odpadá (HloL)
7.A
3 Aj ABB 9B změna BetB
7.B
1 Vv odpadá (MašK)
2 Vv odpadá (MašK)
3 Aj ABB 9B změna BetB
4 M M1 9B supluje NemE (MarŠ)
8.A
3 supluje ZamJ (HloL)
5a Vo S-2 spojí Jano (Ramp)
6a TřH odpadá (Ramp)
8.B
2 M M3 9B supluje BetB (MarŠ)
3 Tv Chl TV-G spojí Řezb (Ramp)
3 Tv Dív TV-G supluje Řezb (Hask)
4 Tv Chl Tv-M supluje Guev (Ramp)
4 Tv Dív Tv-M spojí Guev (Hask)
6a D Nj4p výměna << Mich z 19.4. 4. hod
6a Ch výměna >> na 19.4. 4. hod
9.A
1. - 5a. les., 6a. les. kulturní akce
9.B
1 M M2mš 9B supluje ZamJ (MarŠ)
4 Ch Ch supluje KouO (HloL)
Pedagogický dohled u třídy:
2.Z
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Fischerová Renata