Základní škola nám. Curieových
v
v

Změny v rozvrhu Monday 26. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
3.Z Akce Akce Akce Akce Akce Akce
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10
Fenclová Andrea .. .. .. - .. -
Kratochvílová Kristýna - - - - - -
Málková Dagmar TůmG TůmG TůmG TůmG - ....
Martínková Tereza - - Bouč Pišt -
Mašátová Klára - - - - KouO -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bangura Abdulfattah
4 změna Aj 3.Z (Aj2)+
Boučková Barbora
3 supl. (Mart DOV) Čj 9.B (Č1)+ 9. A za odpadlou
Koubek Ondřej
5a supl. (MašK dop) Hv 5.Z Hv za odpadlou
Kučerová Dita
5a odpadá OsV 3.Z (OV2)
Pištorová Radka
4 spojeno (Mart DOV) NS 5.Ž (ND)+ 5.M
Sellers-Zajic John
4 změna Aj 3.Z (ASJ)+
Sochovská Markéta
2 změna M 3.Z (ND)+
Srncová Veronika
4 odpadá Aj 3.Z (Aj3)
Stehlíková Bassyová Iveta
5a změna OsV 3.Z (ND)+
Tůmová Gabriela
1 supl. (MalD nem) Čj 2.Ž (tř) 2.Ž přespočetná hod.
2 supl. (MalD nem) M 2.Ž (tř) 2.Ž přespočetná hod.
3 supl. (MalD nem) Čj 2.Ž (tř) 2.Ž přespočetná hod.
4 supl. (MalD nem) NS 2.Ž 2.Ž přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
2.Ž
1 Čj 2.Ž supluje TůmG (MalD)
2 M 2.Ž supluje TůmG (MalD)
3 Čj 2.Ž supluje TůmG (MalD)
4 NS 2.Ž supluje TůmG (MalD)
3.Z
1. - 5b. les. kulturní akce
5.M
4 NS ND 5.M spojí Pišt (Mart)
5.Z
4 NS ND 5.M spojí Pišt (Mart)
5a Hv Hv supluje KouO (MašK)
5.Ž
4 NS ND 5.M spojí Pišt (Mart)
9.A
3 Čj Č1 9. A supluje Bouč (Mart)
9.B
3 Čj Č1 9. A supluje Bouč (Mart)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou